Sunday, March 23, 2014

Time- Lapse


Ridalepa paisjärv. Jõõpre. 
Video tegemiseks kulus umbes 1000 fotot.
Pildistatud iga 5 sekundi järelt 1 foto.